HAPU Hana Purmová - kojenecké zboží a kočárky

Tyršova 634, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mobil - prodejna: 602 358 240, web: www.kocarky-kocarek.cz

Hapu Baby

E-shop

Obchodní podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které se shoduje se zobrazeným zbožím v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko dokončit), je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat (může o storno pouze požádat a to do 24 hodin) - tuto akci provádí pouze prodávající, obvykle po dohodě s kupujícím, například z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodů nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího.

Prodávají si vyhrazuje právo změny cen u objednaného zboží kupujícím,ale před odesláním bude kupujícího informovat a požadovat souhlas s novou cenou.

Upozorňujeme zákazníky,že u některého zboží jsou obrázky pouze ilustrační a je potřeba do poznámek napsat požadovanou barvu.

UPOZORŇUJEME zákazníky,že stav skladu není každý den aktualizován a proto jestli je zboží skladem se prosím  informujte telefonicky.

Možnosti úhrady zboží:
- v hotovosti dopravci (dobírka)

- platba bankovním převodem /zálohová faktura/

Možnosti převzetí zboží:
- zaslání zboží na dobírku službou Cena balíku je 200 Kč za 1ks,pokud není možné zboží poslat jedním balíkem  jsme nuceni zboží zabalit do více balíku a účtovat za každý balík 200,-Kč poštovné.Cena balíku 200,-Kč platí pouze po České republice, pokud máte zájem zaslat zboží do jiné země EU budeme vás o ceně poštovného informovat jednotlivě, poštovné je potřeba zaplatit předem převodem na účet

 Expedice zboží:
Vzhledem k povaze zboží které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje cca 2 - 30 dní ode dne odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat v den přijetí objednávky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 10 dnů doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího ( vaše údaje , které uvedete v objednávce zboží ), budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Potřebné osobní údaje budou předány pouze přepravci (jméno, adresa a telefon). S tímto kupující souhlasí.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.kocarky-kocarek.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci  osobně na kamenné prodejně nebo zasláním na adresu e-shopu s doklady o koupi a popisem vady včetně jejího viditelného označení.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:Hana Purmová,Tyršova 634 Dvůr Králové n.l nebo hapu@kocarky-kocarek.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, název zboží, podrobný popis závady a popis toho jak vznikla.

4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).

5. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo čisté, byl předložen doklad o koupi a záruční list (pokud jste ho obdrželi).

6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu Hana Purmová Tyršova 634,54401 Dvůr Králové n.L.Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vracené zboží nebude prodejce přijímat. Spolu se zbožím zašlete průvodní dopis s bankovním spojením. Vždy uvádějte číslo faktury, název zboží a telefon. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14 dnů na bankovní účet od obdržení vráceného zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.

4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Upozorňujeme spotřebitele,že mají možnost řešení sporů dle zákona č.634/1992 sb.o ochraně spotřebitele mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, která nabyla účinnosti 1.2.2016

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Záruční doba je dle platných zákonů 24 měsíců.

Ceny v e-shopu platí pouze zde a v kamenné prodejně se mohou lišit.

 

Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby evidujeme v běžném režimu.

Provozovatel

 

Hana Purmová

Zátopkova 2916
544 01 Dvůr Králové nad Labem
mobil: 602 358 240

IC43466290
DIC CZ7152171587
e-mail:
hapu@kocarky-kocarek.cz
web:
www.kocarky-kocarek.cz

Firma je registrovaná Městský úřad Dvůr Králové n.L odbor obecní živnostenský úřad T.G.Masaryka 38 č.j.OŽÚ/1359/2011/Jnc/5

Rychlá nabídka

Tetra žínka

Cena :69 Kč s DPH

Proutěný kočárek č.2A

Cena :12 890 Kč s DPH

Postylka Radek VII -teak

Cena :2 355 Kč s DPH

Kočárek Milu Kids 3v1 Starlet new 33n

Cena :16 998 Kč s DPH

Kočárek Coletto V-06 grey/pink 3v1

Cena :15 998 Kč s DPH

Kočárky MiluKids 3v1 Berlinetta 03č

Cena :13 989 Kč s DPH

Kočárek DorJan Basic Comfort VIP 2018 06

Cena :11 690 Kč s DPH

Řetízek na šidítko plastové

Cena :102 Kč s DPH

Termoobal 5

Cena :199 Kč s DPH

Rukávník na kočárek č.8

Cena :580 Kč s DPH

Kočárek DorJan Basic Comfort 2018 03

Cena :11 690 Kč s DPH

Kousátko č.1

Cena :189 Kč s DPH
HAPU - KOJENECKÉ ZBOŽÍ A KOČÁRKY - Czech Republic, e-mail: hapu@kocarky-kocarek.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies